Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

mer
mer
Reposted fromgruetze gruetze viadusz dusz
mer
9311 2513
Reposted froma-antimatter a-antimatter viafensi fensi
mer
7018 f5af 500
Reposted frommiischa miischa viadusz dusz
mer
8849 5287
mer
7108 2c06 500
Reposted fromjamyjka jamyjka viaalyeska alyeska
5518 a14c
Reposted fromekelias ekelias viakusiol kusiol
mer
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Znalezione
Reposted fromdys dys viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
mer
4861 d022 500
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold
mer
teraz... teraz to tylko Ty. bo i po co ktoś więcej, ktoś bardziej, ktokolwiek. teraz tylko Ty i Ty, bo cała taka zatęskniona i zaczekana jestem Tobą.
Reposted fromszauklau szauklau viamayamar mayamar
mer
Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromSabela Sabela viamayamar mayamar
mer
-Uzależniłem się - mruknął (...)
-Uzależniłem się od Twoich słów. Od Twojego ciepła, które jest dla mnie jak błogosławieństwo. Od Twoich oczu, w których ciągle widzę cień uśmiechu. Od Twoich warg, których słodki posmak ciągle czuję gdzieś w zakamarkach mojego umysłu. Od myśli, które ciągle krążą wokół Ciebie (...)
-I wiesz... Boję się tego. Boję się, że znikniesz. Że będę musiał jakoś bez Ciebie wytrzymać. Że będę musiał wrócić do tego, co było wcześniej. Do mroku myśli i cienia wspomnień. Do monotonnych dni i nieprzespanych nocy, spędzonych
na myśleniu "co by było gdyby". Do melancholii. Do istnienia i nieżycia. Do tylko funkcjonowania.
— Bard od Siedmiu Boleści
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viamayamar mayamar

July 08 2015

mer
Nie jestem taka twarda jak ty, mamo.
— Elizabeth Gilbert "Jedz, módl się, kochaj"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viasiostry siostry
mer
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viabeltane beltane
mer
Za każdym razem gdy chcę do niej napisać robię 10 pompek. Po 70 pompkach zapomniałem co i w ogóle po co miałem pisać...
— polecam mocno
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaitjen itjen
mer
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaitjen itjen
mer
7476 c30f 500
Reposted fromjamyjka jamyjka viaarizonadream arizonadream
mer
mer
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss viamayamar mayamar
mer
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl